4.5 (87)

|

Giá: 15.000đ

Mô tả

Nhiệm vụ của bạn là phải tìm cách bảo về chúng khỏi những giọt mưa axit đó. Điều đặc biệt trong phần mới này đó chính là những trái cam sẽ đi vòng quanh thế giới và đi xuyên qua cả thời gian để tránh mối nguy hiểm đến từ đám mây độc ác kia.

Xem thêm

Thông tin

Ngày cập nhập: 2015-12-13

Phiên bản: 1.1

Yêu cầu phiên bản Android: Android2.3 or later