4.5 (87)

|

Giá: 15.000đ

Mô tả

Cứu Vương quốc, công chúa và thu thập tất cả tiền bạc.

Sử dụng các kỹ năng chạy, nhảy, bay qua hơn 100 cấp độ thử thách trong cuộc phưu lưu kỳ lạ của Gnome.

Bạn có thể cứu công chúa và thu thật tất cả tiền chứ?

Xem thêm

Thông tin

Ngày cập nhập: 2015-12-13

Phiên bản: 1.1

Yêu cầu phiên bản Android: Android2.3 or later