Quản lý tài khoản


Không nhận diện được số điện thoại.Để đăng ký dịch vụ GAMEZONE
Vui lòng bật 3G hoặc soạn tin nhắn như hướng dẫn dưới đây

Soạn DK gửi 9379 (3.000đ/ngày)
Soạn DKT gửi 9379 (9.000đ/tuần)
(*)Note:

- Đăng ký Gamezone gói Đường đua siêu tốc: Soan DKS gửi tới đầu số 9379
- Hủy dịch vụ gói Đường đua siêu tốc, soạn HUY ST gửi 9379
- Đăng ký Gamezone gói ngày: Soan DK gửi tới đầu số 9379
- Hủy dịch vụ gói ngày, soạn HUY DK gửi 9379
- Đăng ký Gamezone gói tuần: Soan DKT gửi tới đầu số 9379
- Hủy dịch vụ gói tuần, soạn HUY DKT gửi 9379
- Hướng dẫn soạn HD gửi 9379
- Kiểm tra dịch vụ soạn KT gửi 9379