Danh sách trúng thưởng

STT Thời gian Giải thưởng tháng Số điện thoại
1 26/09/2018 – 25/10/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8493157xxxx
2 26/10/2018 – 25/11/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8476261xxxx
3 26/11/2018 – 24/12/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8493193xxxx
STT Thời gian Giải thưởng chung cuộc Số điện thoại
1 26/09/2018 – 24/12/2018 iPhone X 8493157xxxx
STT Thời gian Giải thưởng chung cuộc Số điện thoại
1 25/12/2018 – 23/01/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8477657xxxx

STT Thời gian Giải thưởng Số điện thoại
1 26/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8470742xxxx
2 27/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493157xxxx
3 28/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490349xxxx
4 29/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490855xxxx
5 30/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493640xxxx
6 01/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490993xxxx
7 02/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493635xxxx
8 03/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490889xxxx
9 04/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493295xxxx
10 05/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490268xxxx
11 06/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8478806xxxx
12 07/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493668xxxx
13 08/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493215xxxx
14 09/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490898xxxx
15 10/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490209xxxx
16 10/11/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493157xxxx
17 10/12/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490237xxxx
18 13/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8489801xxxx
19 14/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493770xxxx
20 15/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493749xxxx
21 16/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490957xxxx
22 17/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490583xxxx
23 18/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8479420xxxx
24 19/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8476261xxxx
25 20/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490164xxxx
27 21/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493704xxxx
28 22/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493713xxxx
29 23/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493188xxxx
30 24/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490301xxxx
31 25/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8479207xxxx
32 26/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493735xxxx
33 27/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493682xxxx
34 28/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490198xxxx
35 29/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490725xxxx
36 30/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493789xxxx
37 31/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8470760xxxx
3811/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
3912/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490237xxxx
4013/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489801xxxx
4114/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493770xxxx
4215/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493749xxxx
2116/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490957xxxx
2217/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490583xxxx
2318/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479420xxxx
2419/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
2520/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490164xxxx
2721/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493704xxxx
2822/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493713xxxx
2923/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493188xxxx
3024/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490301xxxx
3125/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479207xxxx
3226/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493735xxxx
3327/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493682xxxx
3428/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490198xxxx
3529/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490725xxxx
3630/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493789xxxx
3731/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470760xxxx
381/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
392/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
403/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470760xxxx
414/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476391xxxx
425/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493508xxxx
436/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490881xxxx
447/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490787xxxx
458/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477581xxxx
469/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478895xxxx
4710/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490297xxxx
4811/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479739xxxx
4912/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479273xxxx
5013/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490247xxxx
5114/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493394xxxx
5215/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476263xxxx
5316/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490346xxxx
5417/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476395xxxx
5518/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490922xxxx
5619/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479960xxxx
5720/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479375xxxx
5821/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476638xxxx
5922/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476680xxxx
6023/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476791xxxx
6124/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493829xxxx
6225/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
6326/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
6427/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493589xxxx
6528/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476397xxxx
6629/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490888xxxx
6730/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470495xxxx
6801/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478396xxxx
7002/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493427xxxx
7103/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476468xxxx
7204/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490363xxxx
7305/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490892xxxx
7406/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493193xxxx
7507/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490348xxxx
7608/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493583xxxx
7709/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490905xxxx
7810/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493819xxxx
7911/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476505xxxx
8012/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489832xxxx
8113/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493999xxxx
8214/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493193xxxx
8315/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490405xxxx
8416/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493681xxxx
8517/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490743xxxx
8618/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490377xxxx
8719/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479725xxxx
8820/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493497xxxx
8921/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490334xxxx
9022/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490492xxxx
9123/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493193xxxx
9224/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476555xxxx
9325/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490482xxxx
9426/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477657xxxx
9527/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470499xxxx
9628/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490673xxxx
9729/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490130xxxx
9830/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479911xxxx
9931/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490611xxxx
1001/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490571xxxx
1012/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490137xxxx
1023/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476387xxxx
1034/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476555xxxx
1045/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493500xxxx
1056/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493427xxxx
1067/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478434xxxx
1078/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493755xxxx
1089/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490266xxxx
10910/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493844xxxx
11011/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489948xxxx
11112/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490440xxxx
11213/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493654xxxx
11314/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476468xxxx
11415/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493442xxxx
11516/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493507xxxx