Danh sách trúng thưởng

STT Thời gian Giải thưởng tháng Số điện thoại
1 26/09/2018 – 25/10/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8493157xxxx
2 26/10/2018 – 25/11/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8476261xxxx

STT Thời gian Giải thưởng Số điện thoại
1 26/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8470742xxxx
2 27/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493157xxxx
3 28/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490349xxxx
4 29/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490855xxxx
5 30/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493640xxxx
6 01/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490993xxxx
7 02/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493635xxxx
8 03/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490889xxxx
9 04/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493295xxxx
10 05/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490268xxxx
11 06/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8478806xxxx
12 07/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493668xxxx
13 08/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493215xxxx
14 09/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490898xxxx
15 10/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490209xxxx
16 10/11/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493157xxxx
17 10/12/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490237xxxx
18 13/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8489801xxxx
19 14/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493770xxxx
20 15/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493749xxxx
21 16/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490957xxxx
22 17/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490583xxxx
23 18/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8479420xxxx
24 19/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8476261xxxx
25 20/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490164xxxx
27 21/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493704xxxx
28 22/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493713xxxx
29 23/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493188xxxx
30 24/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490301xxxx
31 25/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8479207xxxx
32 26/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493735xxxx
33 27/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493682xxxx
34 28/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490198xxxx
35 29/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490725xxxx
36 30/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493789xxxx
37 31/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8470760xxxx
3811/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
3912/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490237xxxx
4013/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489801xxxx
4114/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493770xxxx
4215/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493749xxxx
2116/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490957xxxx
2217/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490583xxxx
2318/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479420xxxx
2419/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
2520/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490164xxxx
2721/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493704xxxx
2822/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493713xxxx
2923/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493188xxxx
3024/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490301xxxx
3125/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479207xxxx
3226/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493735xxxx
3327/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493682xxxx
3428/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490198xxxx
3529/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490725xxxx
3630/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493789xxxx
3731/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470760xxxx
381/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
392/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
403/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470760xxxx
414/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476391xxxx
425/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493508xxxx
436/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490881xxxx
447/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490787xxxx
458/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477581xxxx
469/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478895xxxx
4710/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490297xxxx
4811/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479739xxxx
4912/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479273xxxx
5013/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490247xxxx
5114/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493394xxxx
5215/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476263xxxx
5316/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490346xxxx
5417/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476395xxxx
5518/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490922xxxx
5619/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479960xxxx
5720/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479375xxxx