Danh sách trúng thưởng

STT Thời gian Giải thưởng tháng Số điện thoại
1 26/09/2018 – 25/10/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8493157xxxx
2 26/10/2018 – 25/11/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8476261xxxx
3 26/11/2018 – 24/12/2018 01 chỉ vàng SJC 9999 8493193xxxx
4 26/09/2018 – 24/12/2018 iPhone X 8493157xxxx
5 25/12/2018 – 23/01/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8477657xxxx
6  24/01/2019 – 22/02/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8470805xxxx
7 23/02/2019 – 24/3/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8479854xxxx
8 25/12/2018 – 24/3/2019 50 triệu đồng 8477657xxxx
9 25/03/2019 – 23/04/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8490455xxxx
10 24/04/2019 – 23/05/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8493613xxxx
11 24/05/2019 – 22/06/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8493613xxxx
12 25/3/2019 – 22/6/2019 50 triệu đồng 8490455xxxx

STT Thời gian Giải thưởng Số điện thoại
1 26/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8470742xxxx
2 27/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493157xxxx
3 28/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490349xxxx
4 29/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490855xxxx
5 30/09/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493640xxxx
6 01/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490993xxxx
7 02/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493635xxxx
8 03/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490889xxxx
9 04/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493295xxxx
10 05/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490268xxxx
11 06/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8478806xxxx
12 07/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493668xxxx
13 08/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493215xxxx
14 09/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490898xxxx
15 10/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490209xxxx
16 10/11/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493157xxxx
17 10/12/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490237xxxx
18 13/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8489801xxxx
19 14/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493770xxxx
20 15/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493749xxxx
21 16/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490957xxxx
22 17/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490583xxxx
23 18/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8479420xxxx
24 19/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8476261xxxx
25 20/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490164xxxx
27 21/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493704xxxx
28 22/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493713xxxx
29 23/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493188xxxx
30 24/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490301xxxx
31 25/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8479207xxxx
32 26/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493735xxxx
33 27/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493682xxxx
34 28/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490198xxxx
35 29/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8490725xxxx
36 30/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8493789xxxx
37 31/10/2018 Thẻ cào MobiFone 100.000đ 8470760xxxx
3811/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
3912/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490237xxxx
4013/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489801xxxx
4114/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493770xxxx
4215/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493749xxxx
2116/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490957xxxx
2217/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490583xxxx
2318/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479420xxxx
2419/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
2520/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490164xxxx
2721/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493704xxxx
2822/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493713xxxx
2923/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493188xxxx
3024/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490301xxxx
3125/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479207xxxx
3226/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493735xxxx
3327/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493682xxxx
3428/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490198xxxx
3529/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490725xxxx
3630/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493789xxxx
3731/10/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470760xxxx
381/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
392/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
403/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470760xxxx
414/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476391xxxx
425/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493508xxxx
436/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490881xxxx
447/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490787xxxx
458/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477581xxxx
469/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478895xxxx
4710/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490297xxxx
4811/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479739xxxx
4912/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479273xxxx
5013/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490247xxxx
5114/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493394xxxx
5215/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476263xxxx
5316/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490346xxxx
5417/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476395xxxx
5518/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490922xxxx
5619/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479960xxxx
5720/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479375xxxx
5821/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476638xxxx
5922/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476680xxxx
6023/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476791xxxx
6124/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493829xxxx
6225/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476261xxxx
6326/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
6427/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493589xxxx
6528/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476397xxxx
6629/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490888xxxx
6730/11/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470495xxxx
6801/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478396xxxx
7002/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493427xxxx
7103/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476468xxxx
7204/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490363xxxx
7305/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490892xxxx
7406/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493193xxxx
7507/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490348xxxx
7608/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493583xxxx
7709/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490905xxxx
7810/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493819xxxx
7911/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476505xxxx
8012/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489832xxxx
8113/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493999xxxx
8214/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493193xxxx
8315/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490405xxxx
8416/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493681xxxx
8517/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490743xxxx
8618/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490377xxxx
8719/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479725xxxx
8820/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493497xxxx
8921/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490334xxxx
9022/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490492xxxx
9123/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493193xxxx
9224/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476555xxxx
9325/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490482xxxx
9426/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477657xxxx
9527/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470499xxxx
9628/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490673xxxx
9729/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490130xxxx
9830/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479911xxxx
9931/12/2018Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490611xxxx
1001/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490571xxxx
1012/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490137xxxx
1023/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476387xxxx
1034/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476555xxxx
1045/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493500xxxx
1056/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493427xxxx
1067/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478434xxxx
1078/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493755xxxx
1089/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490266xxxx
10910/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493844xxxx
11011/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489948xxxx
11112/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490440xxxx
11213/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493654xxxx
11314/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476468xxxx
11415/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493442xxxx
11516/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493507xxxx
11617/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478378xxxx
11718/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490694xxxx
11819/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490694xxxx
11920/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476771xxxx
12021/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490337xxxx
12122/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490290xxxx
12223/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476545xxxx
12324/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8470805xxxx
12425/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477657xxxx
12526/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493804xxxx
12627/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493789xxxx
12728/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493551xxxx
12829/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476883xxxx
12930/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490911xxxx
13031/1/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477472xxxx
1311/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493257xxxx
1322/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493378xxxx
1333/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493327xxxx
1344/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477786xxxx
1355/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493327xxxx
1366/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493333xxxx
1377/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489899xxxx
1388/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493403xxxx
1399/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493707xxxx
14010/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478277xxxx
14111/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490874xxxx
14212/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490913xxxx
14313/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490169xxxx
14414/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493593xxxx
14515/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479371xxxx
14616/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490913xxxx
14717/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493968xxxx
14818/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490216xxxx
14919/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490316xxxx
15020/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493543xxxx
15121/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490915xxxx
15222/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476760xxxx
15323/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479854xxxx
15424/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477657xxxx
15525/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493829xxxx
15626/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490218xxxx
15727/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476508xxxx
15828/2/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493980xxxx
1591/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477481xxxx
1602/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490553xxxx
1613/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489862xxxx
1624/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490618xxxx
1635/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493257xxxx
1646/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477547xxxx
1657/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490689xxxx
1668/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490116xxxx
1679/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490688xxxx
16810/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493205xxxx
16911/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490514xxxx
17012/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477981xxxx
17113/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493391xxxx
17214/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493991xxxx
17315/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477403xxxx
17416/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493703xxxx
17517/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490519xxxx
17618/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478947xxxx
17719/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493911xxxx
17820/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490618xxxx
17921/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493650xxxx
18022/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493737xxxx
18123/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490323xxxx
18224/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493338xxxx
18325/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490455xxxx
18426/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8477657xxxx
18527/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489878xxxx
18628/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490401xxxx
18729/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490941xxxx
18830/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490921xxxx
18931/3/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493915xxxx
19001/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493565xxxx
19102/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493872xxxx
19203/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493789xxxx
19304/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493203xxxx
19405/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493621xxxx
19506/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493983xxxx
19607/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490634xxxx
19708/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493712xxxx
19809/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490218xxxx
19910/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493340xxxx
20011/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493332xxxx
20112/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493804xxxx
20213/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493543xxxx
20314/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493533xxxx
20415/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490366xxxx
20516/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490237xxxx
20617/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493675xxxx
20718/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493735xxxx
20819/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493292xxxx
20920/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490773xxxx
21021/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493364xxxx
21122/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489862xxxx
21223/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493361xxxx
21324/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478888xxxx
21425/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490455xxxx
21526/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490778xxxx
21627/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478982xxxx
21728/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490203xxxx
21829/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493774xxxx
21930/4/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490873xxxx
2201/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493737xxxx
2212/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490449xxxx
2223/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490311xxxx
2234/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490662xxxx
2245/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476755xxxx
2256/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493613xxxx
2267/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493519xxxx
2278/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490290xxxx
2289/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490988xxxx
22910/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493860xxxx
23011/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493603xxxx
23112/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490998xxxx
23213/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476570xxxx
23314/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490710xxxx
23415/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8476361xxxx
23516/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490332xxxx
23617/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493816xxxx
23718/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490937xxxx
23819/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478266xxxx
23920/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490596xxxx
24021/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493709xxxx
24122/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493353xxxx
24223/05/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489850xxxx
24324/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493519xxxx
24425/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493875xxxx
24526/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493365xxxx
24627/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493613xxxx
24728/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493157xxxx
24829/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493361xxxx
24930/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490357xxxx
25031/5/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490673xxxx
2511/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490883xxxx
2522/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490751xxxx
2533/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493613xxxx
2544/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8479635xxxx
2555/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493793xxxx
2566/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490891xxxx
2577/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493561xxxx
2588/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493284xxxx
2599/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490267xxxx
26010/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8478295xxxx
26111/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493761xxxx
26212/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493334xxxx
26313/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490669xxxx
26414/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8489801xxxx
26515/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490924xxxx
26616/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493471xxxx
26717/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493332xxxx
26818/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490913xxxx
26919/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490778xxxx
27020/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8493585xxxx
27121/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490987xxxx
27222/6/2019Thẻ cào MobiFone 100.000đ8490869xxxx